Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svědkové Jehovovi a Církev Ježíše Krista

14. 4. 2020

Svědkové Jehovovi a Církev Ježíše Krista (Mezináboženský dialog)

14. 04. 2020 3:52:41
 

Dovolím si napsat ještě jednu úvahu, další část z cyklu „Svědek Kristův ve stínu organizace Svědků Jehovových“. Již jsem tak okrajově zmiňoval jednu důležitou oblast v předešlých článcích. Stává se mi to docela často, že když se v rozhovorech dostáváme do nesouhlasu v učení, což je velmi často, tak zazní následující otázka: „A víte vůbec, co dělají Svědkové po celém světě? Jak slouží Jehovovi, jak věrně hlásají jeho království, jako jediní ze všech křesťanů. A co dělají jiné církve, proč neslouží Bohu, jako my?“ Tak jsem si pro sebe nazval podobné otázky – únikové. Je jich několik, které používají v situacích, že se zadrhne rozhovor. Je to způsob, jak navodit jiné téma, jinou atmosféru. Kdysi jsem moc nereagoval, ale nyní používám taky otázku: „Jak se SJ vypořádávají s Kristovým slovem, že máme zvěstovat evangelium, ale zároveň pomáhat potřebným, jako on? Ježíš činil a učil (Sk.1, 1). Máte nějaké služby pro potřeby tohoto světa“? Obvykle zazní odpověď, že pomáhají především vlastním lidem na místech různých katastrof. I mezi námi také. „Když potkám bezdomovce, tak se mu snažím zvěstovat, pokud bude nakloněn víře, bude mít správné srdce na Boha. Tak mu budeme pomáhat. V tomto týdnu jsem slyšel toto vysvětlení z úst mladé ženy u stojánku. Jinak jsem nezaslechl žádné příklady následování Ježíše v nesení pomoci potřebným.

Abychom byli spravedliví a objektivní, tak je potřeba některé věci vyložit na stůl. I pro pochopení milým Svědkům, kteří nemají možnost si některé z těchto věci přečíst, uvědomit a získat objektivní a pravdivé informace. Mají je zkreslené, nebo žádné, jelikož četba, nebo poslech věcí, které jsou jiných církvi, anebo odpadlíku, jsou zakázány. Jsem moc rád, že některé mé články zatím čtou, jelikož jsem nikdy sám nebyl mezi nimi. Pokud jim to nebude později zakázáno, tak se pokusím pravdivě informovat.

Jak slouží Jehovovi jeho Svědkové?

Stojí věrně a pravidelně u stojánků. Musí to být velmi nesnadné a ubíjející. Někdy je sleduji, a zdá se mi, že je velmi málo osob, které se zastaví. Taky mi to potvrdili, že je tomu tak. Dále navštěvují domácnosti podle plánů a mně osobně se to líbí. Většina lidí, tak může zaslechnout jejich zprávu. Je škoda, že zvěstují především zprávu Strážné věže, a jejich vedoucích (Věrný a odvážný otrok) ve Warwick ve Spojených státech. Nerozdávají Bible, ale střípky Písma, které jsou často vytrženy z kontextu, na míru jejich učení. A to je škoda, z našeho pohledu. Věříme tomu, že jen Boží slovo a živý Kristus může pomoci tomuto současnému světu.

Jak slouží nyní Církev Kristova Pánu Bohu i Ježíši Kristu?

Církve, sbory a jednotlivé křesťanské skupiny žily v posledních několika desetiletích v pokoji a porozumění. Samozřejmě bývají mezi námi i problémy a střety, ale spolupráce a touha pomáhat lidem a budovat Kristovo království, převažuje nad stinnými oblastmi.

Křesťanské církve a jednotlivé skupiny působí aktivně v naší zemi i po celém světě. Nebo pracují samostatně vedle sebe, některé církve spolupracují s organizacemi, diakoniemi, charitami, úřady, soudy, policií. Mezi subjekty, na mnoha místech existuje pochopení, jednota a úcta.

- Krátkodobá a dlouhodobá péče o bezdomovce, matky s dětmi, děti bez domova, postiženi psychicky i fyzicky, jinak nemocní a umírající.

- Slouží a deleguje své pracovníky do vězení, do armády, do nemocnic a domovů pro důchodce, do škol, zakládá základní a střední školy, poradenská centra.

- Navazuje vztahy s vedením světských organizací a podílí se na programech pro děti i dospělé

- Působí v oblasti dobrovolnictví, ale zároveň působí na vysoké odborné úrovní, ve spolupráci se světskými institucemi.

- Pomáhá prakticky s imigranty a navštěvuje "detenční" i jiná ubytovací zařízení.

- Jsme docela malý sbor a máme sedmileté zkušenosti s kontakty s lidmi, asi 35 národů ze střediska v Havířově. Děláme pro zájemce programy, hry pro děti, učíme je jazyky, pomáháme i materiálně a zveme zájemce do našich sborových aktivit. Někteří prožili změnu života, zůstali s námi. Někteří zůstali u své víry, nebo ateismu, ale vědí, že je máme stále rádi a modlíme se za ně. Spolupracujeme při tom s lidmi jiných denominací a církví. Nepravidelně jsme zváni do "detenčního tábora" ve Vyšních Lhotách, vedením tábora k duchovenské službě a k řešení problémů. Některé církve v Čechách slouží v táborech v Kostelci, Bělé.

- V naší vesnici se podílíme s jinými organizacemi na péči o děti a jejich naplnění volného času, a na pomoci při vzdělávání.

- Spolupracujeme s úřady na potravinové pomoci pro potřebné.

- Několik let jsme byli součástí programu „Adopce na dálku“ a podporovali jsme finančně chlapce a děvče v Indii ve studiu na základní i střední škole. Občas podporujeme domov pro sirotky se zděděnou závislostí na AIDS v Indii. Někteří naší lidé pracují v utečeneckých táborech na Lesbosu v Řecku.

- Moc si vážíme té úzké spolupráce s organizacemi, jinými církvemi a institucemi, a oni si váží nás.

- Církve pečují o mládež dorost a děti. Organizují vyučování, anglické kempy, praktické aktivity pro společnost, pro zmírnění bídy současného věta. Věnují se rodinám, opuštěným a seniorům. Pomáhají pastoračně, poradensky i duchovně.

- Připravují mnohé hudební, kulturní a sportovní programy pro děti i dospělé.

- Církev dnes působí po celém světě na řešení globálních problémů. Krmí hladové, zastává se pronásledovaných křesťanů i nekřesťanů, nabízí pomoc všem i těm bez vyznání, nebo jiného náboženství. Zapojuje se do služby utečencům na místech válečných konfliktů v materiální a lékařské pomoci. Vyjadřuje své postoje tam, kde se děje nespravedlnost, křivda.

- Mezinárodní křesťanská organizace „Gedeonité“, během posledních několika desetiletí rozdala po celém světě asi 2 miliardy Nových zákonů. Do nemocnic, věznic, škol, vojákům, policii i při osobních rozhovorech. Stejná služba probíhá v naší zemi.

- Wyckliffova misie a jiné, překládají Bibli, nebo NZ do mnoha jazyků světa. Zároveň vytvářejí gramatiku pro zatím neznámé jazyky a národy.

- Organizace "Krmte hladové", opravdu je krmí. "Bůh mezi národy" pečuje o NZ a jejich překlady asi do 100 jazyků a dialekt světa. Členové navštěvují utečenecké tábory na hraničních přechodech a v táborech v Srbsku a Řecku.

- "Adra" je skvělá, humanitární, sociální, ekonomická, dobrovolnická organizace, působí na mnoha místech katastrof, povodní, hurikánů a požárů.

- Katolická církev spolu s jinými církvemi zakládá a vede mnohé školy, nemocnice, hospice a jiné služby ve vzdálených zemích. Budují školy a studny.

- Církev využívá v masivním, neobvyklém měřítku média ke zvěstování evangelia do celého světa.

Jsou ještě mnohé další služby, které koná Církev Ježíše Krista. Ve většině těchto odvětví je kladen důraz na Kristovou lásku. Většinou je čteno a vykládáno Boží slovo, a je prakticky naplňováno činy. Je to činěno s citem, s ohledem na potřeby každého jednotlivce. Mnozí lidé díky této službě Církve uvěřili v Ježíše Krista, nebo taky ne. Všichni jsou stejně přijímání a milováni. Lze říci, že Církev je dnes ve světě solí a světlem, podle Kristova příkazu. Naplňuje Kristova slova o milosrdném Samařanovi a věří, že to, co učiníme jednomu s těch potřebných, činíme Kristovi (Mat 25)

Církev uprostřed tohoto zápolení prožívá různé pády, problémy, je předmětem posměchu a ponížení, pokušení, je pronásledována, ale to nevzdává, navzdory slovním i faktickým útokům nepřátel v totalitních zemích, nebo ze strany různých náboženských nenávistných skupin.

Myslí si SJ, že Pán Bůh zničí svojí církev v Armagedonu, protože není součástí „jediné a správné organizace?“

Nezničí, miluje ji a za ní zaplatil svojí krví, posílá ji, aby zvěstovala jeho jméno, až do končin světa. Kristova Církev po celé zemi dnes neřeší až tak často teologické otázky, pokud řeší, tak s citem a porozuměním, i když ne vždy, ale slouží ve víře a lásce, a očekává viditelný příchod svého Pána Ježíše Krista. Žel, že to neděláme často s velikou radostí, přesvědčením, ale taky zabředneme do péče a starosti o tento časný život. Přesto věříme, že Pán Bůh dokoná své dílo, které slavně započal svojí smrtí a vzkříšením. Uvědomujeme si, že naše práce je spoluprací s Pánem, který nás obdařil svojí milostí a silou. Jen díky němu žijeme a sloužíme, a díky němu taky můžeme vytrvat až do konce. To nás taky vede k pokoře a k závislostí na něm. Jemu patří dík a sláva.

Ještě bych rád doplnil, že to, co je napsáno, je možné v naší skvělé internetové době ověřit, prověřit, vyhledat a zjistit, zda se takto věci mají. Některé adresy křesťanských organizací mám uvedené na svých stránkách.

Je to polemika, dialog, budu rád, pokud napíšete komentáře, otázky, nesouhlas, nebo povzbuzení.

Zdroj: https://firla.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=749597

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář