Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES

Příspěvky

Památná slavnost SJ 2020

14. 4. 2020

Několikrát jsem již byl pozván SJ na jejich každoroční "dívání se" a podávání chleba a vína. Letos jsem poslouchal na jejich stránkách JW.ORG jejich oslovení. Napsal jsem osobní "recenzi" - srovnání s obecným křesťanským pohledem.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0

Svědkové Jehovovi a Církev Ježíše Krista

14. 4. 2020

Článek popisuje situaci před pandemií, v minulém období a v létech předchozích. Věřím, že se dostaneme opět do normálu a budeme znova pokračovat ve službě. Těším se na rozhovory se SJ a na další spolupráci v rámci Kristovy církve.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0

Totalitní režim a virová pandemie

12. 4. 2020

Existuje podobnost virové epidemie s něčím, co již známe z minulosti? Odpověď většinou zní, že nikoliv. Uvědomil jsem si, že jsem prožil své dětství a mládí, pár desítek let, v "pandemii totality". To byla opravdová nemoc a síla.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0

Paprsky vděčnosti a naděje

12. 4. 2020

Přemýšlel jsem, zda v této složité a jedinečné době existuje pro mně osobně nějaká inspirace, naděje, oproštěná od strachu, zlosti, a různých spikleneckých teorií. Našel jsem několik prvků, tedy si dovolím je s Vámi sdílet.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0

Skandální zvěst o Kristově kříži - úžasná zvěst pro nás

12. 4. 2020

Pro ty, kteří věří, je to úplné dno a prohra Kristova na kříži, nadějí na vítězství. Tam, kde působí nenávist a zloba, přichází láska a pokoj. Na místě rozbitých vztahů se rozhojňuje jednota a pokoj. Je to i mé osobní vyznání.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0

Skandální velikonoční zvěst (2. část) - Kristova cesta až na dno

12. 4. 2020

Pokud evangelijní zvěst je inspirována Bohem, tak myšlenky, prožitky popsané v ní mají význam pro ty, kteří věří. Jsou povzbuzením pro všechny křesťany, zvlášť v dobách nesnadných, opuštěnosti, strachu a bolesti. I v mém životě.

 

SKANDÁLNÍ VELIKONOČNÍ ZVĚST

12. 4. 2020

I když naše kostely a modlitebny jsou zavřené, zvěst o Kristově ukřižování je pro mnohé stále aktuální, uchvacující, živá. Není pochyb o tom, že tato událost je historická a pravdivá. Zároveň je absurdní a skandální.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0

JE KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ PLNÉ ROZPORŮ?

12. 4. 2020

Evangelijní zvěst se náhodnému čtenáři může jevit, jako rozporuplná. Je opravdu taková? Proč, navzdory textové kritice, snaze zničit Písmo, je pro mnohé stále velice cenná a aktuální pro naší dobu? Je možné porozumět, a přijmout?

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0

PROČ MARIE PLÁČE U KRISTOVA HROBU?

12. 4. 2020

Kristův kříž a vzkříšení rozděluji lidstvo na jeho učedníky a vyznavače, nebo lhostejné a přihlížející. Příběh je příkladem, jak touha a láska vůči Kristu proměňuje postoje, city jednání Marie Magdalské. I já jsem hledal a našel.

V příběhu o Kristově vzkříšení se setkáváme s Marií Magdalénou. Sledujeme její reakce a postoje při setkání s jejím Spasitelem a Pánem:

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0

ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES

14. 3. 2020

 
Celý příspěvek | Rubrika: ČLÁNKY OSOBNÍ NA IDNES | Komentářů: 0