Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osobní priority a činnost

1. 10. 2011

 PRIORITY

 

-  Osobní společenství s Bohem (při studiu Písma, službě a jiných činnostech)

-  Potěšení ze společenství ve sboru (zvláštní požehnání na skupinkách a

ve společenství nových křesťanů)

-   Slovo (osobní studium, příprava kázání, škola – teologická, biblická literatura)

-  Modlitba (ztišení, sbor, skupinky…) – potřeba obnovy modlitebního nadšení

-  Množství duchovní literatury (příprava do školy, zajímavé články, noviny)

 

SLUŽBA

 

 Vedení skupinky mužů střední generace (jednou za měsíc)

-  Vyučování  (starší mládež) kurz BEE – „Manželství“ (2005)

-  Vedení domácí buňky v Třinci (každé 2 týdny)

-  Vedení domácí buňky ve Svibici v úterý dopoledne (každé 2 týdny)

- Vedení buňky základů pro nově obrácené (každý týden)

-  Služba kázáním na nové misijní stanici Karviná (jednou za měsíc)

- Pravidelná služba v DD a v nemocnici (každých 7 týdnů)

- Pravidelné schůzky Výboru Filadelfie (každý týden)

 

OSOBNÍ ŽIVOT

 

- UMB – studium naplňuje, rozšiřuje obzor, je změnou a odreagováním od systematické služby ve sboru, zároveň nesmírně obohacuje (každý semestr asi 8–9 zkoušek v individuálním studijním plánu. Diplomová práce na téma „23. Žalm jako paradigma pastorační péče střední generace“.

-  Péče o rodinu (osobní rozhovory s manželkou a dětmi, zvláště s nejmladší dcerkou Kristýnkou, výlet s manželkou do přírody, delší dovolená u moře jednou za rok)

-  Radikální změna životního stylu (stravování, pohyb, plavání) – snížení hmotnosti o deset kilogramů a udržení si této váhy. Neúspěch při dalším snižování.

-  Velmi omezená setkání s přáteli

-  Večerní procházky a cvičení (2x– 4x týdně)

 

PROFESNÍ PŮSOBENÍ

 

 -  Vedení schůzek staršovstva – pracovní (jednou za měsíc)

-  Vedení modlitebních setkání staršovstva – vzdělávací a modlitební (jednou za měsíc)

-  Služba Slovem – téměř každý týden, občas v jiném sboru CB v rámci výměny kazatelů

-  Vedení sboru – informace z terénu, ze všech oblastí služeb – koordinace

-  Administrování sboru (korespondence, zápisy, programy ST a shromáždění)

-  Pastorace sboru probíhá dle modelu výše popsaného

-  BV bude i nadále probíhat pod vedením kazatele sboru

-  Misijní působení (osobní rozhovory, kázání v neděli, příležitostná kázání –

sňatky, pohřby, požehnání)

- Studium teologie


VEŘEJNÝ ŽIVOT

 

 -  Působení ve  „Výboru Wyclifovy misie“ (setkání dle potřeb)

-  Organizace konferencí a setkání Výboru BEE (2x–3x ročně)

-  Členství v republikovém Týmu poradců NCD (návštěvy zainteresovaných sborů s prezentací projektu, semináře) (3x–4 x ročně)

-  Aktivní účast ve Společenství evangelikálních církví v ČT (každý pátek modlitby, každý měsíc setkání, akce, programy)

-  Seniorátní setkání kazatelů ( asi 6x ročně) a ST (2x ročně) od října 2006 – „Senior“

-  Biblické úvody ve Slezské diakonii (každé druhé úterý)

 

 

 

 

 


 

Pomoc

Zobrazit nápovědu

777 837 8479:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář